• Citeg advies
  Inrichting openbare buitenruimten
  Advies en begeleiding bij de uitvoeringsvoorbereiding van uw project
  Kosten-
  ramingen
  Technische
  tekeningen

  RAW-bestekken
  en
  aanbestedingen

 • RAW-bestek
  Pleinen | Binnenplaatsen | Woonwijken | Daktuinen | Parken | Stationsgebieden
  Van ontwerp tot oplevering
  De schakel tussen opdrachtgever, architect en aannemer
 • NLCS
  Citeg
  Deskundig en betrokken

Producten & Diensten

Inventarisaties en inmetingen

Een heldere uitgangspositie is de basis voor een geslaagd project. Citeg verzorgt nauwkeurige inventarisaties en inmetingen van de bestaande situatie op basis van het rijksdriehoeksstelsel.

Kostenramingen

Voor inzicht in de verschillende kostencomponenten binnen een project stelt Citeg verschillende kostenramingen op, waaronder SSK-ramingen, budgetramingen en globale kostenramingen.

AutoCAD-tekeningen

Voor de technische uitwerking van ontwerpen maken wij gebruik van AutoCAD. Zo behoren uitvoeringstekeningen, detail- en profieltekeningen en kabels- en leidingentekeningen tot de mogelijkheden.

Bestekken en werkomschrijvingen

Als basis voor het contract met de aannemer stelt Citeg gedetailleerde RAW-bestekken met de daarbij behorende besteksbegrotingen op. Voor kleine projecten zijn werkomschrijvingen mogelijk.

Aanbestedingen

Een aanbesteding kent verschillende vormen met complexe wet- en regelgeving. Citeg adviseert en begeleidt bij de aanbesteding, zodat u de gunning verleent aan de meest adequate aannemer voor het project.

Directievoering en toezicht

Tijdens de uitvoering kunnen wij een sturende en controlerende rol vervullen in de vorm van directievoering en het toezicht houden. Dit doen wij volgens de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV).

Projectmanagement

Voor een effectief en efficiënt verlopend project kan Citeg overkoepelend het projectmanagement verzorgen. Binnen de verlangde doelstellingen voor planning, financiën, kwaliteit, omvang, voordelen en risico’s brengen wij uw project tot een goed einde.

Lees meer

Citeg landelijk advies bureau

Werken op locatie

Als aanvulling op ons dienstenpakket kan Citeg tijdens de project-voorbereiding een of meerdere dagen per week op locatie werken. Met als resultaat: korte lijnen, een soepele samenwerking en een efficiënte voortgang.

Lees meer

Citeg

Civiel - Infra - Techniek en Groen

Over ons

Citeg in het kort

Citeg verzorgt de technische en financiële uitwerking van ontwerpen, ter voorbereiding op de (her)inrichting van openbare buitenruimten. Tevens besteden wij de projecten aan, verzorgen de directievoering en houden het toezicht op de uitvoering. Wij zijn de schakel tussen de opdrachtgever, ontwerper en aannemer en vervullen een adviserende, coördinerende en controlerende rol. In het proces van ontwerp tot oplevering zijn wij de ontzorgende factor voor u als opdrachtgever.

Lees meer

Citeg

Project FlorijnAs Assen

Groei door verbinding

De FlorijnAs is een groot ontwikkelingsprogramma van de Gemeente Assen. Het hoofddoel is de bereikbaarheid binnen Assen te verbeteren en voor te bereiden op de groei van de stad in de toekomst. Een deelproject binnen dit programma is het vernieuwen van de stationsomgeving. De gemeente Assen heeft Citeg gevraagd onder andere het deelproject ‘Stationsplein 10-14’ uit te werken. Dit gebied dat direct tegenover het station ligt is dè toegangspoort van het station naar het centrum van de stad.

Lees meer
Raw-bestekken

Bank

Van Massaranduba hout
NLCS

Kasteeltuin

Met Cortenstalen opsluitingen
nota van inlichtingen

Daktuin

Aanbrengen waterreservoirplaten
Directie voering

Beplanting

Onderhoud grassen