• Citeg advies
  Inrichting openbare buitenruimten
  Advies en begeleiding bij de uitvoeringsvoorbereiding van uw project
  Kosten-
  ramingen
  Technische
  tekeningen

  RAW-bestekken
  en
  aanbestedingen

 • RAW-bestek
  Pleinen | Binnenplaatsen | Woonwijken | Daktuinen | Parken | Stationsgebieden
  Van ontwerp tot oplevering
  De schakel tussen opdrachtgever, architect en aannemer
 • NLCS
  Citeg komt naar u toe
  Werken bij u op locatie

Producten & Diensten

Inventarisatie en inmetingen

Een heldere uitgangspositie is de basis voor een geslaagd project. Citeg verzorgt nauwkeurige inventarisaties en inmetingen van de bestaande situatie op basis van het rijksdriehoeksstelsel.

Kostenramingen

Voor inzicht in de verschillende kostencomponenten binnen een project stelt Citeg verschillende kostenramingen op, waaronder SSK-ramingen, budgetramingen en globale kostenramingen.

AutoCAD-tekeningen

Voor de technische uitwerking van ontwerpen maken wij gebruik van AutoCAD. Zo behoren uitvoeringstekeningen, detail- en profieltekeningen en kabels- en leidingentekeningen tot de mogelijkheden.

Bestekken en werkomschrijvingen

Als basis voor het contract met de aannemer stelt Citeg gedetailleerde RAW-bestekken met de daarbij behorende besteksbegrotingen op. Voor kleine projecten zijn werkomschrijvingen mogelijk.

Aanbestedingen

Een aanbesteding kent verschillende vormen met complexe wet- en regelgeving. Citeg adviseert en begeleidt bij de aanbesteding, zodat u de gunning verleent aan de meest adequate aannemer voor het project.

Directievoering en toezicht

Tijdens de uitvoering kunnen wij een sturende en controlerende rol vervullen in de vorm van directievoering en het toezicht houden. Dit doen wij volgens de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV).

Projectmanagement

Voor een effectief en efficiënt verlopend project kan Citeg overkoepelend het projectmanagement voor u verzorgen. Binnen de verlangde doelstellingen voor planning, financiën, kwaliteit, omvang, voordelen en risico’s brengen wij het project tot een goed einde.

Lees meer

Citeg landelijk advies bureau

Werken op locatie

Tijdens het project is het mogelijk dat Citeg een of meerdere dagen per week bij u op locatie komt werken. De korte lijnen bevorderen de soepele samenwerking en zorgen voor een efficiënte voortgang

Lees meer

Citeg

Civiel - Infra - Techniek en Groen

Over ons

Citeg in het kort

Citeg werkt civieltechnische constructies, groenvoorzieningen en kostenramingen uit en besteedt projecten aan ter voorbereiding op de (her)inrichting van openbare buitenruimten. Wij hebben een adviserende, coördinerende en controlerende rol in het proces van ontwerp tot oplevering. Allround inzetbaar met als specialiteit het gedetailleerd uitwerken van AutoCAD-tekeningen en RAW-bestekken.

Lees meer

Citeg

Project Hartekamp Groep

Werken aan een goed leven

De Hartekamp Groep heeft in Heemstede nieuwe woningen laten bouwen voor hun cliënten met een beperking. Voor het terrein rondom de woningen is Citeg gevraagd de gemaakte ontwerpen technisch en financieel uit te werken. Voor dit project hebben wij AutoCAD-tekeningen uitgewerkt, een RAW-bestek opgesteld, de aanbesteding en de directievoering verzorgd.

Lees meer
Raw-bestekken

Bank

Van Massaranduba hout
NLCS

Kasteeltuin

Met Cortenstalen opsluitingen
nota van inlichtingen

Daktuin

Aanbrengen waterreservoirplaten
Directie voering

Beplanting

Onderhoud grassen